मृगौला प्रत्यारोपण गरेको/डायलाइसिस गरिरहेको/क्यान्सर रोग/मेरुदण्ड पक्षघात भएका लाभग्राहीको नवीकरण सम्बन्धी सूचना !