बिद्यालयको लेखा परिक्षण गर्न ईच्छुक दर्तावाला लेखा परिक्षकहरुलाई निवेदन दिने सूचना।।।