निर्वाचन खर्च पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।