वार्ड नं १ अन्तर्गतका जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको विवरणः

वडा अध्यक्ष
९८४२६६०९६२
महिला सदस्य
९८६१६२१२६७
दलित महिला सदस्य
९८४४६५७२२५
वडा सदस्य
९८४२७४७७९६
वडा सदस्य
९८५२६८१५३२
सब.ई/ वडा सचिव
९८४२६३९८२४
अ.सब ईन्जिनियर
९८४०९७९७१९
कार्यालय सहयोगी
9862919583